Estilítza’t, millora el teu fons i la teva resistència, millora els nivells de colesterol, incrementa el teu flux sanguini, redueix els nivells d'estrès, sentir-te més lleuger, prepara el teu cos per tonificar ...

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:00 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Marcel
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Gemma
CYCLING VIRTUAL
07:15 - 08:05 S1
DUET CARDIO HITT
Sandra
08:15 - 09:00 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 09:45 SF
FREE FIT
Sergio
09:30 - 10:15 S2
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:20 S1
ZUMBA
Jessica
ZUMBA
Marcelo
10:15 - 10:30 SF
RADIKAL 20'
Gemma
RADIKAL 20'
Sergio
10:30 - 10:45 SF
FREE FIT
Susana
10:30 - 10:50 SF
FREE FIT
Miki
FREE FIT
Miki
10:30 - 11:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 S1
ZUMBA
Jessica
DUET BOXING
Sandra
BODY COMBAT
Jessica
11:30 - 12:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Marcel
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:20 S1
ZUMBA
Jessica
13:30 - 13:45 PS
AQUA FUNCIONAL 20'
Jessica
13:30 - 14:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:00 - 14:15 SF
FREE FIT
Gemma
14:30 - 15:15 S2
CYCLING
Jordi
CYCLING
Óscar
CYCLING
Jordi
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:20 S1
ZUMBA
Jessica
ZUMBA
Marcelo
15:30 - 16:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:30 - 17:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 17:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:30 - 17:45 SF
FREE FIT
Víctor
17:30 - 17:50 SF
FREE FIT
17:30 - 18:15 S2
CYCLING VIRTUAL
18:00 - 18:50 S1
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Jordi
DUET BOXING
Jordi
DUET CARDIO HITT
Gemma
18:30 - 18:45 SF
RADIKAL 20'
18:30 - 19:15 S2
CYCLING VIRTUAL
19:00 - 19:15 SF
FREE FIT
Gemma
19:00 - 19:45 S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Óscar
CYCLING
Gemma
19:00 - 19:50 S1
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Guillem
DUET CARDIO HITT
Jordi
BODY COMBAT
Jordi
Extern
DUET RUNNERS
Víctor
PS
DUET SWIMMERS
Manel
19:30 - 20:15 S2
CYCLING
Jordi
CYCLING
Guillem
19:45 - 20:10 SF
RADIKAL 20'
Víctor
20:00 - 20:45 S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Óscar
20:00 - 20:50 S1
DUET BOXING
Miki
BODY COMBAT
Miki
ZUMBA
Jessica
20:15 - 20:30 SF
RADIKAL 20'
Gemma
20:30 - 21:15 S2
CYCLING
Guillem
CYCLING
Guillem
21:00 - 21:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:00 - 21:50 S1
DUET BOXING
Miki
21:30 - 22:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL

* CEM Jordi Marí - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici