DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:00 - 22:45 SF
MARCATGE FITNESS
MARCATGE FITNESS
MARCATGE FITNESS
MARCATGE FITNESS
MARCATGE FITNESS
MARCATGE FITNESS
07:15 - 07:30 SF
ABDOMINALS 15'
07:30 - 07:50 SF
FREE FIT
08:00 - 08:15 SF
GAC 15'
Miki
ABDOMINALS 15'
Marcel
ESTIRAMENTS 15'
GAC 15'
08:00 - 20:00 SF
MARCATGE FITNESS
10:15 - 10:30 SF
ABDOMINALS 15'
Miki
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
Susana
GAC 15'
Sergio
10:30 - 10:45 SF
GAC 15'
Susana
GAC 15'
ESTIRAMENTS 15'
Sergio
10:30 - 10:50 SF
FREE FIT
11:30 - 11:45 SF
GAC 15'
Miki
GAC 15'
11:45 - 12:00 SF
ABDOMINALS 15'
Sergio
ABDOMINALS 15'
Sergio
17:00 - 17:15 SF
ESTIRAMENTS 15'
Víctor
ESTIRAMENTS 15'
18:00 - 18:15 SF
GAC 15'
Víctor
FREE FIT
FREE FIT
Marcel
18:15 - 18:30 SF
GAC 15'
Gemma
ABDOMINALS 15'
Víctor
GAC 15'
Marcel
19:15 - 19:30 SF
GAC 15'
Víctor
ESTIRAMENTS 15'
Gemma
GAC 15'
Víctor
19:45 - 20:00 SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
ABDOMINALS 15'
Gemma
GAC 15'
Marcel
20:15 - 20:30 SF
ABDOMINALS 15'
Víctor
ABDOMINALS 15'
Víctor

* CEM Jordi Marí - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici