DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:00 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Marcel
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Gemma
CYCLING VIRTUAL
08:15 - 09:00 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:15 S2
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:20 S2
BODY PUMP
Sandra
10:30 - 11:00 S2
GAC 30'
Gemma
10:30 - 11:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 S2
BODY PUMP
Gemma
PILATES
Susana
11:00 - 11:30 S2
ESTIRAMENTS 30'
Gemma
11:30 - 12:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Marcel
CYCLING VIRTUAL
13:30 - 14:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:15 S2
CYCLING
Jordi
CYCLING
Óscar
CYCLING
Jordi
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:20 S2
BODY PUMP
Jordi
BODY PUMP
Jordi
15:30 - 16:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:30 - 17:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 17:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:30 - 18:15 S2
CYCLING VIRTUAL
18:00 - 18:30 S2
GAC 30'
Óscar
18:00 - 18:50 S2
PILATES
Jordi
BODY PUMP
Jessica
ESQUENA SANA
Gemma
BODY PUMP
Jordi
18:30 - 19:00 S2
BODY PUMP 30'
Óscar
18:30 - 19:15 S2
CYCLING VIRTUAL
19:00 - 19:30 S2
GAC 30'
Jessica
GAC 30'
Jessica
19:00 - 19:45 S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Óscar
CYCLING
Gemma
19:30 - 20:15 S2
CYCLING
Jordi
CYCLING
Guillem
20:00 - 20:45 S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Óscar
20:30 - 21:15 S2
CYCLING
Guillem
CYCLING
Guillem
21:00 - 21:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:30 - 22:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL

* CEM Jordi Marí - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici