DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:00 S1
DUET CARDIO HITT
Marcel
BODY PUMP
Sandra
08:30 - 09:15 S1
ZUMBA
Jordi
08:30 - 09:20 S1
PILATES
Susana
IOGA
Nuria
ESQUENA SANA
Marcelo
09:30 - 10:15 S1
BODY PUMP
Gemma
09:30 - 10:20 S1
CTC
Sandra
ZUMBA
Marcelo
IOGA
Nuria
ZUMBA
Marcelo
10:30 - 11:20 S1
ZUMBA
Susana
IOGA
Nuria
ESQUENA SANA
Susana
DUET BOXING
Sandra
CTC
BODY COMBAT
11:30 - 12:20 S1
TAI-TXI
Esther
TAI-TXI
Esther
BODY PUMP
12:30 - 13:20 S1
ZUMBA
14:30 - 15:20 S1
ZUMBA
Marcelo
PILATES
Gemma
ZUMBA
Marcelo
17:00 - 17:50 S1
IOGA
Nuria
IOGA
Nuria
18:00 - 18:50 S1
BODY PUMP
Óscar
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Jordi
DUET BOXING
Jordi
DUET CARDIO HITT
Gemma
19:00 - 19:50 S1
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Guillem
DUET CARDIO HITT
Jordi
BODY PUMP
Jordi
BODY COMBAT
Jordi
20:00 - 20:50 S1
DUET CARDIO HITT
Jordi
DUET BOXING
Miki
BODY COMBAT
Miki
ZUMBA
Guillem
21:00 - 21:50 S1
DUET BOXING
Miki

* CEM Jordi Marí - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici