DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:00 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Marcel
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Gemma
CYCLING VIRTUAL
07:15 - 08:05 S1
DUET CARDIO HITT
Sandra
BODY PUMP
Sandra
08:15 - 09:00 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUAGIM
Sandra
AIGUAGIM
Sandra
08:30 - 09:20 S1
PILATES
Susana
IOGA
Nuria
ESQUENA SANA
Marcelo
09:15 - 10:00 PS
AIGUAGIM
Jessica
AIGUAGIM
Sandra
AIGUAGIM
Jessica
AIGUAGIM
Marcel
09:30 - 09:45 SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
ESTIRAMENTS 15'
Jessica
FREE FIT
Sergio
09:30 - 10:15 S2
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:20 S2
BODY PUMP
Sandra
S1
CTC
Sandra
BODY PUMP
Sandra
ZUMBA
Jessica
IOGA
Nuria
ZUMBA
Marcelo
10:15 - 10:30 SF
ABDOMINALS 15'
Miki
ABDOMINALS 15'
Miki
RADIKAL 20'
Gemma
ABDOMINALS 15'
Susana
ABDOMINALS 15'
Sergio
RADIKAL 20'
Sergio
10:30 - 10:45 SF
ABDOMINALS 15'
Susana
FREE FIT
Susana
ABDOMINALS 15'
Sergio
10:30 - 10:50 SF
FREE FIT
Miki
FREE FIT
Miki
10:30 - 11:00 S2
GAC 30'
Gemma
10:30 - 11:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 S2
BODY PUMP
Gemma
PILATES
Susana
S1
ZUMBA
Jessica
IOGA
Nuria
ESQUENA SANA
Susana
DUET BOXING
Sandra
CTC
Jessica
BODY COMBAT
Jessica
10:45 - 11:30 PS
AIGUAGIM
Gemma
AIGUAGIM
Jessica
AIGUAGIM
Marcelo
11:00 - 11:30 S2
ESTIRAMENTS 30'
Gemma
11:15 - 11:30 SF
ESTIRAMENTS 15'
Miki
ESTIRAMENTS 15'
Susana
ESTIRAMENTS 15'
Sergio
ESTIRAMENTS 15'
Sergio
11:30 - 11:45 SF
ABDOMINALS 15'
Sergio
ABDOMINALS 15'
Sergio
11:30 - 12:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:20 S1
TAI-TXI
Esther
TAI-TXI
Esther
BODY PUMP
Jessica
12:30 - 13:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Marcel
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:20 S1
ZUMBA
Jessica
13:30 - 13:45 PS
AQUA FUNCIONAL 20'
Jessica
SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
13:30 - 14:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:00 - 14:15 SF
FREE FIT
Gemma
ABDOMINALS 15'
Jessica
14:30 - 15:15 S2
CYCLING
Jordi
CYCLING
Óscar
CYCLING
Jordi
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:20 S1
ZUMBA
Jessica
PILATES
Gemma
ZUMBA
Marcelo
S2
BODY PUMP
Jordi
BODY PUMP
Jordi
15:30 - 16:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUAGIM
Jessica
AIGUAGIM
Marcelo
16:30 - 17:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 17:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 17:50 S1
ESQUENA SANA
Gemma
IOGA
Nuria
IOGA
Nuria
17:30 - 17:45 SF
ESTIRAMENTS 15'
Óscar
FREE FIT
Víctor
ABDOMINALS 15'
Gemma
ABDOMINALS 15'
Marcel
17:30 - 17:50 SF
FREE FIT
17:30 - 18:00 S1
PILATES 30'
Jordi
17:30 - 18:15 S2
CYCLING VIRTUAL
18:00 - 18:30 S1
GAC 30'
Óscar
S2
GAC 30'
Óscar
18:00 - 18:50 S2
PILATES
Jordi
BODY PUMP
Jessica
ESQUENA SANA
Gemma
BODY PUMP
Jordi
S1
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Jordi
DUET BOXING
Jordi
DUET CARDIO HITT
Gemma
18:30 - 18:45 SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
ESTIRAMENTS 15'
Víctor
RADIKAL 20'
18:30 - 19:00 S2
BODY PUMP 30'
Óscar
S1
BODY PUMP 30'
Óscar
SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
18:30 - 19:15 S2
CYCLING VIRTUAL
19:00 - 19:15 SF
FREE FIT
Gemma
ABDOMINALS 15'
Víctor
ABDOMINALS 15'
Víctor
19:00 - 19:30 S2
GAC 30'
Jessica
GAC 30'
Jessica
19:00 - 19:45 S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Óscar
CYCLING
Gemma
PS
AIGUAGIM
Miki
AIGUAGIM
Sergio
AIGUAGIM
Miki
19:00 - 19:50 S1
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Guillem
DUET CARDIO HITT
Jordi
BODY PUMP
Jordi
BODY COMBAT
Jordi
Extern
DUET RUNNERS
Víctor
PS
DUET SWIMMERS
Manel
19:15 - 19:30 SF
ESTIRAMENTS 15'
Gemma
19:30 - 20:15 S2
CYCLING
Jordi
CYCLING
Guillem
19:45 - 20:00 SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
ABDOMINALS 15'
Gemma
DST
Víctor
ABDOMINALS 15'
Marcel
19:45 - 20:10 SF
RADIKAL 20'
Víctor
20:00 - 20:45 S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Óscar
20:00 - 20:50 S1
BODY PUMP
Jordi
DUET BOXING
Miki
BODY COMBAT
Miki
ZUMBA
Jessica
20:15 - 20:30 SF
RADIKAL 20'
Gemma
ABDOMINALS 15'
Víctor
ABDOMINALS 15'
Víctor
20:30 - 21:15 S2
CYCLING
Guillem
CYCLING
Guillem
21:00 - 21:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:00 - 21:50 S1
DUET BOXING
Miki
21:30 - 22:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL

* CEM Jordi Marí - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici