DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 07:30 SF
RADIKAL 20'
Álex
PS
AQUA FUNCIONAL 20'
Álex
07:15 - 08:00 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Álex
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Álex
CYCLING VIRTUAL
07:15 - 08:05 S1
BODY PUMP
Álex
08:15 - 09:00 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUAGIM
Álex
AIGUAGIM
Georgina
08:30 - 09:20 S1
IOGA
Nuria
09:15 - 10:00 PS
AIGUAGIM
Jordi
AIGUAGIM
Kevin
AIGUAGIM
Jordi
AIGUAGIM
Kevin
09:30 - 10:15 S2
CYCLING
Álex
CYCLING
Álex
CYCLING
Álex
CYCLING
Álex
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:20 S1
CTC
Kevin
BODY PUMP
Gemma
ZUMBA
Marcelo
IOGA
Nuria
ZUMBA
Marcelo
S2
BODY PUMP
Jordi
10:15 - 10:30 SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
ESTIRAMENTS 15'
Óscar
ABDOMINALS 15'
Álex
RADIKAL 20'
Ayub
10:30 - 10:45 SF
ABDOMINALS 15'
Óscar
ABDOMINALS 15'
Álex
ABDOMINALS 15'
Álex
10:30 - 11:00 S2
GAC 30'
Álex
10:30 - 11:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 S1
ZUMBA
Kevin
IOGA
Nuria
ESQUENA SANA
Kevin
PILATES
Gemma
CTC
Gemma
BODY COMBAT
Kevin
S2
BODY PUMP
Jordi
10:45 - 11:30 PS
AIGUAGIM
Álex
AIGUAGIM
Marcelo
11:00 - 11:30 S2
ESTIRAMENTS 30'
Álex
11:30 - 11:45 SF
ESTIRAMENTS 15'
Gemma
ESTIRAMENTS 15'
Álex
ABDOMINALS 15'
Ayub
11:30 - 12:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:20 S1
TAI-TXI
Esther
TAI-TXI
Esther
BODY PUMP
Kevin
11:45 - 12:00 SF
ESTIRAMENTS 15'
Ayub
12:30 - 13:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Álex
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:20 S1
ZUMBA
Kevin
13:30 - 13:45 SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
PS
AQUA FUNCIONAL 20'
Gemma
13:30 - 14:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:00 - 14:15 SF
DST
Gemma
RADIKAL 20'
Álex
14:30 - 15:15 S2
CYCLING
Álex
CYCLING
Álex
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:20 S1
ZUMBA
Marcelo
BODY PUMP
Gemma
15:30 - 16:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:30 - 17:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 17:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 17:50 S1
IOGA
Nuria
IOGA
Nuria
17:30 - 18:15 S2
CYCLING VIRTUAL
18:00 - 18:30 S2
GAC 30'
Óscar
GAC 30'
Óscar
SF
ABDOMINALS 15'
Óscar
18:00 - 18:50 S1
PILATES
Jordi
BODY COMBAT
Raquel
ZUMBA
Jordi
ESQUENA SANA
Raquel
BODY PUMP
Óscar
18:30 - 18:45 SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
RADIKAL 20'
Óscar
RADIKAL 20'
Álex
18:30 - 19:00 S2
BODY PUMP 30'
Kevin
BODY PUMP
Kevin
SF
ABDOMINALS 15'
Alejandro
18:30 - 19:15 S2
CYCLING VIRTUAL
19:00 - 19:15 SF
ABDOMINALS 15'
Óscar
19:00 - 19:30 SF
ESTIRAMENTS 15'
Óscar
S2
GAC 30'
Raquel
GAC 30'
Kevin
19:00 - 19:45 PS
AIGUAGIM
Gemma
AIGUAGIM
Óscar
S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Jordi
CYCLING
Óscar
19:00 - 19:50 S1
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Kevin
CTC
Raquel
BODY COMBAT
Jordi
19:30 - 19:45 SF
RADIKAL 20'
Óscar
19:30 - 20:15 S2
CYCLING
Jordi
CYCLING
Jordi
20:00 - 20:05 SF
ABDOMINALS 15'
Alejandro
20:00 - 20:15 SF
ABDOMINALS 15'
Miki
ABDOMINALS 15'
Álex
20:00 - 20:45 S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Óscar
CYCLING VIRTUAL
20:00 - 20:50 S1
BODY PUMP
Jordi
DUET BOXING
Miki
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Kevin
20:15 - 20:30 SF
ABDOMINALS 15'
Óscar
ABDOMINALS 15'
Óscar
21:00 - 21:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:30 - 22:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL

* CEM Jordi Marí - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici