DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 07:30 SF
ABDOMINALS 15'
07:15 - 08:00 S1
DUET CARDIO HITT
Marcel
BODY PUMP
Sandra
S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
07:15 - 08:05 S2
CYCLING
CYCLING
07:30 - 07:50 SF
FREE FIT
08:00 - 08:15 SF
GAC 15'
Miki
ABDOMINALS 15'
Marcel
ESTIRAMENTS 15'
GAC 15'
08:15 - 09:00 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUAGIM
Sandra
AIGUAGIM
Sandra
08:30 - 09:15 S1
ZUMBA
Jordi
S2
CYCLING
08:30 - 09:20 S1
PILATES
Susana
IOGA
Nuria
ESQUENA SANA
Marcelo
09:15 - 10:00 PS
AIGUAGIM
Guillem
AIGUAGIM
Sandra
AIGUAGIM
Guillem
AIGUAGIM
Marcel
09:30 - 10:15 S2
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING
Gemma
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S1
BODY PUMP
Gemma
09:30 - 10:20 S1
CTC
Sandra
ZUMBA
Marcelo
IOGA
Nuria
ZUMBA
Marcelo
S2
PILATES
Sandra
BODY PUMP
Sandra
10:15 - 10:30 SF
ABDOMINALS 15'
Miki
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
Susana
GAC 15'
Sergio
10:30 - 10:45 SF
GAC 15'
Susana
GAC 15'
ESTIRAMENTS 15'
Sergio
10:30 - 10:50 SF
FREE FIT
10:30 - 11:15 S2
ESQUENA SANA
BODY COMBAT
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 S1
ZUMBA
Susana
IOGA
Nuria
ESQUENA SANA
Susana
DUET BOXING
Sandra
CTC
BODY COMBAT
S2
BODY PUMP
Gemma
PILATES
Susana
10:45 - 11:30 PS
AIGUAGIM
Gemma
AIGUAGIM
Marcelo
AIGUAGIM
Marcelo
11:30 - 11:45 SF
GAC 15'
Miki
GAC 15'
11:30 - 12:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:20 S1
TAI-TXI
Esther
TAI-TXI
Esther
BODY PUMP
11:45 - 12:00 SF
ABDOMINALS 15'
Sergio
ABDOMINALS 15'
Sergio
12:30 - 13:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Marcel
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:20 S1
ZUMBA
13:30 - 14:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:15 S2
CYCLING
Jordi
CYCLING
Óscar
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:20 S2
ESQUENA SANA
Marcelo
ZUMBA
Marcelo
S1
BODY PUMP
Jordi
PILATES
Gemma
BODY PUMP
Jordi
15:30 - 16:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUAGIM
AIGUAGIM
Marcelo
16:30 - 17:15 S2
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 17:15 SF
ESTIRAMENTS 15'
Víctor
ESTIRAMENTS 15'
17:00 - 17:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 17:50 S1
IOGA
Nuria
IOGA
Nuria
17:30 - 18:15 S2
CYCLING VIRTUAL
18:00 - 18:15 SF
GAC 15'
Víctor
FREE FIT
FREE FIT
Marcel
18:00 - 18:50 S2
PILATES
Jordi
CYCLING
PILATES
ESQUENA SANA
Gemma
DUET CARDIO HITT
Gemma
S1
BODY PUMP
Óscar
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Jordi
DUET BOXING
Jordi
BODY PUMP
Jordi
18:15 - 18:30 SF
GAC 15'
Gemma
ABDOMINALS 15'
Víctor
GAC 15'
Marcel
18:30 - 19:15 S2
CYCLING VIRTUAL
19:00 - 19:45 S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Óscar
CYCLING
Gemma
PS
AIGUAGIM
Miki
AIGUAGIM
Marta
AIGUAGIM
Miki
19:00 - 19:50 S1
BODY COMBAT
Jordi
ZUMBA
Guillem
DUET CARDIO HITT
Jordi
BODY PUMP
Jordi
BODY COMBAT
Jordi
PS
DUET SWIMMERS
Manel
19:15 - 19:30 SF
GAC 15'
Víctor
ESTIRAMENTS 15'
Gemma
GAC 15'
Víctor
19:30 - 20:15 S2
CYCLING
Jordi
CYCLING
Guillem
19:45 - 20:00 SF
ABDOMINALS 15'
Gemma
ABDOMINALS 15'
Gemma
GAC 15'
Marcel
20:00 - 20:45 S2
CYCLING
Óscar
CYCLING
Óscar
CYCLING VIRTUAL
20:00 - 20:50 S1
TONIFICACIÓ
DUET BOXING
Miki
BODY COMBAT
Miki
ZUMBA
Guillem
20:15 - 20:30 SF
ABDOMINALS 15'
Víctor
ABDOMINALS 15'
Víctor
20:30 - 21:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:00 - 21:45 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:00 - 21:50 S1
DUET BOXING
Miki
21:30 - 22:15 S2
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL

* CEM Jordi Marí - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici